Ro It En
Înțelegem că vă preocupă cum sunt utilizate și partajate informațiile dumneavoastră, și dorim să folosim aceste informații în mod responsabil și cu diligenta. Indiferent dacă sunteți unul dintre angajații noștri, un colaborator sau un client/furnizor, această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale în calitate de "Subiect de Date", așa cum este definit legal. Toate prelucrările sunt efectuate în conformitate cu prevederile legislației UE și naționale relevante.

Procesator de date și Ofițer de Protecție a Datelor (DPO)

Controlorul datelor este persoana care definește scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și, după colectarea acestora, "utilizează" datele în conformitate cu principiile Regulamentului UE 2016/679 (denumit în continuare GDPR). Controlorul datelor este FINWAVE SpA. Cod fiscal și număr de TVA 03368590968, Corso Italia, 22 – 20121 Milano (MI) Tel. +39 02 02 8490 7101 adresa de e-mail certificată: finwave@legalmail.it

Finwave SpA a desemnat un Ofițer de Protecție a Datelor, care poate fi contactat la adresa de e-mail următoare: dpo-finwave@finwave.it

 

Baza legală și metodele de prelucrare

Baza legală pe care se întemeiază prelucrarea este consimțământul dumneavoastră, acordat liber prin semnarea declarației corespunzătoare pentru colectarea și publicarea imaginilor/audio/videoclipurilor care vă privesc.

Conștienți de importanța datelor dumneavoastră personale, ne vom asigura că le procesăm folosind mijloace electronice și/sau pe suport de hârtie, luând toate măsurile de securitate adecvate pentru a le proteja și garantând totodată libera circulație a acestora.

 

Scopurile prelucrării datelor

Categorii de date cu caracter personal

Categorii de destinatari

 • colectarea și publicarea de imagini / audio / video
 • Imagine, în formă de fotografie și/sau video, și/sau audio care înfățișează exclusiv/și data subject
 • Angajați
 • Clienți și/sau furnizori și/sau parteneri
 • Vizitatori ai site-ului web
 • Utilizatori de social media

 

Transferul datelor cu caracter personal

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio companie sau persoană care nu garantează protecția completă a datelor. În mod ocazional, putem transfera datele dumneavoastră către o țară terță în cadrul relației contractuale cu clienții/suplimentarii noștri. În aceste cazuri, vom solicita clienților/suplimentarilor să respecte principiile GDPR și, dacă este necesar, să îi numească pe suplimentari drept procesatori de date, pentru a asigura protecția eficientă a datelor dumneavoastră personale. Întotdeauna veți putea solicita lista procesatorilor de date contactând Finwave SpA la adresele indicate în această politică de confidențialitate.

 

Măsuri de securitate

Sistemul nostru de securitate se bazează pe utilizarea corectă de către toți angajații și colaboratorii a instrumentelor puse la dispoziție.

Orice date pe care ni le furnizați vor fi procesate în conformitate cu principiile legalității, transparenței și corectitudinii, în conformitate cu politicile de securitate ale companiei, care ne permit să garantăm, prin colaborarea cu partenerii și furnizorii noștri, procesarea securizată a datelor cu caracter personal.

Vă vom notifica prompt cu privire la orice risc particular de încălcare a securității datelor.

Drepturile Subiectului de Date

În plus față de garantarea dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere, care în Italia este Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor, GDPR vă acordă următoarele drepturi:

 

 • Dreptul la acces (Articolul 15 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a obține de la Operator confirmarea dacă datele sale cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și de a obține informații suplimentare, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date personale și destinatarii acestora.
 • Dreptul la rectificare (Articolul 16 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a obține de la Operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
 • Dreptul la uitare (Articolul 17 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal dacă există unul dintre motivele prevăzute în articol, inclusiv retragerea consimțământului, prelucrarea ilegală și îndeplinirea unei obligații legale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (Articolul 18 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a obține restricționarea prelucrării, care poate fi configurată ca o suspendare totală sau parțială a prelucrării datelor sau, în unele cazuri, ca blocarea acestora. Aceasta poate fi solicitată doar în cazuri excepționale expres determinate de normă, inclusiv perioada necesară pentru stabilirea exactității datelor cu caracter personal, prelucrarea ilegală, exercitarea unui drept într-un tribunal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (Articolul 20 GDPR): Subiectul de Date are dreptul de a primi datele sale cu caracter personal furnizate de un Operator de Date într-un format structurat, utilizat în mod curent și ușor de citit de către mașină și dreptul de a transfera aceste date către un alt Operator de Date.
 • Dreptul la obiecție (Articolul 21 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor sale în conformitate cu Articolul 6, paragraful 1, literele e) și f) și/sau în scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (Articolul 22 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a se opune proceselor bazate exclusiv pe prelucrarea automată dacă acestea au efecte juridice asupra sa sau îl afectează semnificativ.

  Operatorul de Date nu utilizează procese de decizie automate capabile să producă efecte juridice asupra Subiecților de Date

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (Articolele 13 - 77 GDPR) și dreptul la un remediu legal eficient (Articolul 79 GDPR): Posibilitatea pentru Subiecții de Date de a-și proteja drepturile și interesele în fața forurilor competente, inclusiv a instanțelor de judecată.

  Dacă aveți orice îndoieli sau aveți nevoie de clarificări, sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați la adresa următoare: dataprivacy@finwave.it

 

Perioadele de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi stocate în sistemele noastre timp de 2 ani de la colectare. După această perioadă, acestea vor fi șterse din sistemele noastre.

Completați formularul, descărcarea resursei va începe imediat după.

By clicking the “Confirm” button, you agree to the marketing information and that you have agreed to the pre-order data provided for the materials requested.