Ro It En

Pentru noi, a inova înseamnă a deschide noi orizonturi de dezvoltare și colaborare cu lumea exterioară, a iniția interacțiuni cu diverșii jucători din ecosistemul financiar și Fintech și a investi în inițiative tehnologice cu valoare sporită pentru companie și pentru sistemul financiar internațional.

Soluțiile Finwave urmăresc să ofere instrumente IT avansate din punct de vedere tehnologic pentru a satisface nevoile specifice ale companiei tale; soluțiile noastre sunt concepute pentru a te sprijini să-ți dezvolți afacerea. Datorită convergenței unor importante companii lider în sectoare specifice și cu competențe verticale, unor parteneriate și acorduri de colaborare cu instituții universitare de prestigiu, Finwave este un grup structurat pentru a construi un parcurs de inovare și evoluție împreună cu tine și firma ta.

Finwave Innovazione Blocco Testo Introduttivo

Highlights

7
firme achiziționate/administrate

8
investiții în inovare și digitalizare în planul anual

12proiecte de inovare 
Colaborări cu universități și centre de cercetare de prestigiu național și internațional

 

Cum realizăm procesul de inovare

Procesul de inovare în Finwave începe cu identificarea nevoilor și tendințelor pieței. Echipa noastră de inovare elaborează și dezvoltă idei cu accent puternic pe utilizarea practică a produselor noastre de către piața financiară.

Finwave dezvoltă un model de inovare menit să răspundă noilor nevoi și să genereze valoare pentru companie și părțile interesate, cu o abordare concretă, deschisă, incluzivă și participativă.

Finwave Innovazione Come Facciamo A Innovare
Frame 324

Abordarea noastră este...

Concretă: de la nevoi la soluții concrete capabile să răspundă acestora, prin generarea și dezvoltarea de noi idei și implementarea de proiecte inovatoare;

Deschisă: cu implicarea unor actori externi, cum ar fi startup-uri, universități și alte corporații, care joacă rolul dublu de facilitatori și destinatari ai beneficiilor inovării;

Incluzivă: inițiativele de inovare prevăd implicarea oamenilor din companie, în vederea diseminării unei culturi a inovării;

Participativă: toate diferitele structuri organizatorice participă la dezvoltarea ideilor și proiectelor de inovare.

Tehnologii inovatoare

Produsele dezvoltate de noi sunt în prezent Cloud-Ready, folosind tehnologii inovatoare de microservicii, bazate pe API și, prin urmare, deschise tuturor integrărilor necesare clienților noștri, atât pe plan intern, cât și către actori externi (clienții finali, alte platforme etc.). Compania noastră monitorizează continuu piața tehnologiilor pentru a o identifica pe cea care, cu maturitatea potrivită, ne poate permite să garantăm stabilitatea și continuitatea în timp a soluțiilor care vor intra în producție. Atenția noastră este îndreptată către tehnologiile inovatoare care permit securitate, scalabilitate, flexibilitate și robustețe, elemente esențiale pentru a facilita tranziția digitală a clienților noștri și, în același timp, pentru a-i ajuta să-și sporească volumul de activitate.

NPL solutions-finwave
Finwave Innovazione R&D

Cercetare și Dezvoltare

Produsele noastre evoluează în mod constant: menținând o abordare de „securitate și confidențialitate încă din faza de proiectare” și robustețe a aplicațiilor, soluțiile noastre se dezvoltă pentru a garanta noi funcții, scalabilitate și conectare la o lume externă din ce în ce mai variată și complexă. Nu doar digitalizarea, ci și crearea de noi platforme care folosesc anumite tehnologii din alte sectoare în cel financiar, precum integrarea IoT (internetul lucrurilor) și adoptarea AR/VR (realitate augmentată/realitate virtuală).

Finwave contribuie și la proiecte ample de cercetare și dezvoltare în colaborare cu Lutech în vederea creării de hub-uri de inovare tehnologică și de afaceri.

Inovare în domeniul managementului datelor și al inteligenței artificiale

În prezent, clienții cheltuiesc încă prea mult pentru a-și gestiona datele în mod eficient: procese ETL (extragere, transformare și încărcare) cronofage și costisitoare, utilizatori care nu au datele de care au nevoie sau, dimpotrivă, au prea multe date și puține rezultate. În plus, sunt dezvoltați mulți algoritmi de inteligență artificială (AI) care nu oferă o valoare inovatoare adecvată pentru afacere.

Am decis să ne îndreptăm către soluții de virtualizare a datelor pentru a eficientiza procesele de integrare a datelor; am abordat filozofia data mesh cu scopul de a ajuta utilizatorul de afaceri să devină autonom în gestionarea propriilor sale date; am adoptat noi tehnologii de data insight care permit selectarea setului optim de date relevante pentru deciziile de afaceri sau pentru a le susține și pentru a face aplicarea algoritmilor AI în sfârșit explicabilă în termeni ce pot fi înțeleși de om.

Finwave Innovazione Intelligenza Artificiale
Finwave Innovazione Computing Science

Quantum Computing

Datorită parteneriatului cu o prestigioasă institutie universitară din SUA, am început testele în vederea adoptării viitoare a quantum computing pentru aplicații financiare, în special pentru calculele care până acum ar fi fost de neconceput din cauza volumului și complexității procesării necesare, cum ar fi, de exemplu, pe subiecte de evaluare a riscurilor, scenarii de piață, alocarea activelor.

Aveți nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne pentru a va inova afacerea!
Vă invităm să citiți informațiile de marketing.

Făcând clic pe butonul „Confirmă”, ești de acord cu utilizarea informațiilor de marketing.

Completați formularul, descărcarea resursei va începe imediat după.

By clicking the “Confirm” button, you agree to the marketing information and that you have agreed to the pre-order data provided for the materials requested.